Ziya Gürel

Ziya Gürel 1947 yılın da Söke’de doğdu. 1970’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisansını tamamladı.

Ege’nin bereketli doğasının yansımaları, son yirmi yıldır resminde gittikçe uzaklaşan bir imge olarak kaldı. Betimlemelerden arınan resmi, gerçeğin ötesinde düşsel arayışlara yöneldi.

Anlatım kurgusuna saplanmadan, dışavurum söylemleri çağrıştırmadan; resmi tüm yalınlığı ile kendi başına bir dil olarak kullanmak çabası, diye özetlenebilir Ziya Gürel’in çalışmaları.

Desen, kompozisyon ve renkler arasındaki çekişme ya da uyum olgusu her resmin boyut kazanma serüveni içinde sınırları belirlenmemiş bir yoldur. İçerik genellikle insan figürünün, kitlesel bir durağanlıktan alınıp, vurgulanan saydam odakların içinden harekete geçirilmesidir. Bu geçirgen ve ışıklı katmanlar tüm abartılarına karşın, çoğu resimde izlenen konu çeşitliliğini, uzam duygusunu beraberinde getirir. Görsel düşünce ve plastik sanatlar konusundaki yazıları, Adam Sanat, Türkiye’de Sanat , Sanat Çevresi , Genç Sanat, Sky Life, Artist, Rh+Sanat, Sözcükler, Afrodisyas, Beşparmak, Cumhuriyet-Kitap dergilerinde; Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır ve yayımlanmaktadır. Resim dilinin yanında, zaman zaman sözcükleri kullanarak biçimlendirme yoluna gidilmesi, Gürel’e göre; esip geçen düşünceye berraklık kazandıran, belirsizlikleri netleştiren bir aydınlanmadır.

Geçmişte de “Maskeler”,”Biçimlendirmenin sonsuzluğu” ,”İmgeyi Çoğaltmak” başlıklarıyla düşünce bütünlükleri sunan Gürel, Art Shop’ta izlediğimiz yirmi birinci sergisinde de bir başlığa gerek duymasının nedeni şöyle açıklamıştı:

“ Her coğrafya köşesini tüm ayrıntılarıyla bilginin kayıtlarına alan gücün, küresel boyutta karşıtlıkları, çelişkileri kalın çizgilerle ortaya çıkarması, bireyde, bulunduğu konumu kavramak isteği uyandırıyor . ‘Buradayım’ ya da ‘Oradaydım ‘ , diyebilmenin vereceği güveni özler olduk . Sanki algılananla , imgeye dönüşen arasında tutsak alınıp , bir salaş sinemada gözümüzün önünden durmaksızın geçen görüntüleri izlemek zorunda bırakılmışız .
“Konumun irdelenmesi” , bakış açımızın da ; tasarım yeteneğimizin de kısıtlı halden kurtarılması için ; varolma düşüncesinin sürdürülmesi adına denenmeli ..”

Gürel’in yapıtları, ülkemizde , İsviçre , İngiltere, Almanya , Belçika, ABD ve Meksika’da özel koleksiyonlarda ; İzmir Resim Heykel Müzesi’nin , İlisulu Plastik Sanatlar Bilgi Bankası’nın koleksiyonlarında yer almaktadır.

Aydın Devlet Güzel Sanatlar Galerisi -1986
Şark Sigorta Sanat Galerisi – Ankara – 1988
Dizayn Sanat Galerisi -İstanbul – 1988
Füzen Sanat Galerisi – İzmir – 1989
İzmir Hilton açılışı sergisi-İzmir – 1992
Nar Sanat Galerisi – Didim – 1993
Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi – İzmir – 1994
Magnesia Sanat Galerisi – Söke- 1994
Selvin Sanat Galerisi Ankara -1995
Rotary Sanat Galerisi İzmir – 1996
ODTÜ Parlar Vakfı Sanat Galerisi Ankara -1997
Magnesia Sanat Galerisi , ‘Biçimlendirmenin Sonsuzluğu (1986-1997)Söke-1997
Hobi Sanat Galerisi , ‘Biçimlendirmenin Sonsuzluğu'(1994-1998) İstanbul-1998
Selçuk Yaşar Sanat Galerisi – İzmir – 1998
Kuydaş Sanat Galerisi”Biçimlendirmenin sonsuzluğu,1995-1998″Kuşadası..1998
Armoni Sanat Galerisi”Maskeler ve Paravanlar” – Ankara – 1998
Sevgi Sanat Galerisi, Ankara – 1999
Didim Sanat Galerisi, “Bir İmgeyi çoğaltmak” – 1999
Başak Sigorta Sanat Galerisi – İzmir – 2000
Magnesia Sanat Galerisi – Söke – 2001
Artshop Sanat Galerisi – İzmir – ”Bir Konum İrdelemesi” – 2002-2003
Magnesia Sanat Galerisi, ‘Resimler ve Seramik İdoller..” Söke – 2008
Setur Marina Sanat Galerisi- Paintings and Masks Exhibition-” Mare Nostrum” 2009

Karma sergiler ve Diğer Etkinlikler

Kuşadası Kültür ve sanat festivali sergisi -1984
ABD’de Metropolitan,The Museum of modern art, Guggenheim,Smith Sonian müzelerinde inceleme gezisi , malzeme ve çağdaş teknikler konusunda araştırma – 1989
İstanbul Jokey Kulübü yarışma sergisi – İstanbul – 1990
Leonardo Sanat Galerisi 15.yıl Karma resim Sergisi – 1990
Mazhar Sanat Galerisi İzmir’li Sanatçılar Karma resim sergisi – 1993
Magnesia Sanat galerisi açılış karma resim sergisi – Söke – 1993
Didim Apollon Tapınağı’nda makro saydam (dia-pozitif) görüntüler eşliğinde dans gösterisi – 1993
Fotoğraflar:Tufan Dinarlı, Koreografi: Nilgün Yurdalan. Saydamlardaki görüntüler Ziya Gürel’in son üç yılda sergilediği resimlerinden alınmıştı.
Didim Sanat Galerisi karma sergi – 1994
Almelek Sanat Galerisi – İstanbul – 1995
Ümit Yaşar Sanat Galerisi karma sergi İstanbul – 1995
Venedik’de, Floransa’da, Roma’da müzelerde, özel galeri ve atölyelerde inceleme ve araştırma – 1995
Küksad Sanat galerisi, Magnesia Karma sergisi, Kuşadası – 1996
Galeri SZ, Karma sergi – 1997 İstanbul
Leonardo Sanat Galerisi Karma Sergisi – 1997
Türk Ressamlarından bir kesit (Yaşar Ali, F. Sümer, Z.Gürel) Bulgaristan/Sofya – 1997
Didim Sanat Galerisi, Ersoy koleksiyonu sergisi – 1998
Kuydaş Sanat Galerisi, “Oradakiler ve buradakiler”; Kuşadası’nda resmedenler K.sergisi – 1998
Aydın, Denizli Devlet Güzel Sanatlar galerilerinde Ege’li ressamlar sergileri – 1999
Karma Sergi – Nazilli – 1999
Aditya, açılış karma sergisi, İzmir – 2000
Balkan ülkeleri ressamlarıyla buluşma – Sempozyum – 2000 – Y.Ali Güneş atölyesi – İzmir
Kuydaş Sanat Galerisi,Sempozyum-2000 Kuşadası sergisi – 2000
Art-Shop, karma düzenlemeleri 1998-2000 -İzmir
Aydın Devlet Güzel sanatlar galerisi, karma sergi – 2002
2002 Art- İstanbul ; 2003 Ankart Sanat fuarları katılımı
Çatı Sanat Galerisi , ”Kağıt üstüne resimler” sergisi – Alaçatı – Haziran – Temmuz – 2003
Gözübüyük Sanat Galerisi, Hakan Esmer, Muammer Durmuş’la karma sergi, Ankara-2003
Çeşme – Alaçatı Sanat Galerisi – Çeşme/İzmir 2003
ArtShop’la İstanbul Sanat Fuarı – 2003
Ankart Sanat Fuarı. Magnesia Sanat Galerisi standı 2003-2004
Lübnan (Beyrut), Pakistan (İslamabad)’da ‘Türk Resminden Bir Kesit” sergileri – 2004
İspanya’da, Lübnan ve Pakistan’da müzelerde,kalıntılarda, galerilerde araştırma,inceleme gezisi..2004-2005-200
Çatı Sanat Galerisi karma sergileri- 2005-2008- Alaçatı/Çeşme
Modern Sanatlar Galerisi-‘ Ege’li Ustalar” karma resim-yontu sergisi- İstanbul – 2008
Çalıkuşu Sanat Evi- Karma Sergi – Kuşadası – 2009