Vedat Kacar

Vedat Kacar, 1991’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü “Geleneksel Çini Motiflerinden Yola Çıkarak Yeni Tasarımlar Oluşturmak” Projesi ile, 1994’te yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Seramik Programını “Bir Bildirim Aracı Olarak Artistik Duvar Uygulamaları” Projesi ile bitirmiştir. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Seramik Programını “Geleneksel Seramiklerin Çağdaş Bir Form ve Renk Anlayışıyla Yeniden Sunuluşu” Projesi ile tamamlamış, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Çini Ana sanat Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında Yardımcı Doçent olmuş, aynı tarihten itibaren Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde Çini ve Çini Onarımları Ana sanat Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Türk Çini Sanatı Form Özellikleri ve Bezeme Teknikleri ile Günümüzde Çini Tasarımı ve de Tasarım üzerine ders vermeye devam etmektedir. 1989’dan itibaren Ankara, İzmir, Eskişehir’de 10 kişisel sergi açmıştır. Birçok karma sergi, ulusal ve uluslar arası sempozyumlara katılmıştır. 2. ve 5.Altın Testi Seramik Yarışmalarında Özel Ödüle lâyık görülmüştür. Sanatçı Türk Seramik Derneği ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Kişisel sergiler
1989 Ankara Vakıfbank Küçükesat Sanat Galerisi
1990 Ankara Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi
1995 İzmir Türk-Amerikan Derneği Sanat Galerisi
1997 İzmir Adnan Franko Sanat Galerisi
1998 Ankara Vakıfbank Köroğlu Sanat Galerisi
1999 İzmir Adnan Franko Sanat Galerisi
2001 Eskişehir Scala Sanat Galerisi
2002 İzmir Adnan Franko Sanat Galerisi
2006 16. İstanbul Sanat Fuarı ART-İST 2006 Tüyap
2007 İSO Odakule Sanat Galerisi (Geleneksel Çizgide Çağdaş Söylem)

Karma sergiler
1993 Balıkesir Akbank Sanat Galerisi
1997 İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi
1998 İzmir Tarişbank Sanat Galerisi
1999 İzmir Resim Heykel Müzesi, (Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi)
2000 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Sergi Galerisi (Muammer Çakı Yaşıyor Seramik Sergisi)
2000 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Beş Kıtadan Üç Ülkeye Seramik Sergisi)
2002 İstanbul İMKB Sanat Galerisi Karma Sergi
2004 İzmir Adnan Franko Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi
2005 İzmir Adnan Franko Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Çinicilik Ve Çini Onarımları Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Grup Sergisi
2006 Uluslar arası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyum Sergisi, 16-18 Kasım 2006, Resim- Heykel Müzesi , İzmir
2006 Egeli Sanatçılar 2007 Katalog Sergisi, 26 Ekim 2006 Resim Heykel Müzesi, Konak-İzmir
2006 5. İsli Pişirim Etkinliği Seramik Karma Sergisi, Adnan Franco Sanat Galerisi- İzmir
2006 Uluslar arası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006, West Best Konak Hotel, İzmir
2006 D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Çinicilik ve Çini Onarımları ASD Öğretim Elemanları Grup Sergisi Halime Hanım Konağı Sanat Galerisi Kemalpaşa –İzmir
2006 Eskişehir Çevre Koruma ve geliştirme dernegi yararına seramik sergisi Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 16-30 Haziran Eskişehir

1992 2. Altın Testi Seramik Yarışması, Özel Ödül
1998 5. Altın Testi Seramik Yarışması, Özel Ödül