Robert Baramov

Bulgar sanatçı 1997’de Varna, Bulgaristan’da Ulusal Grafik Bienalinde Direktörlük yapmış, 1997-2006 yılları arasında Serbest Sanatçılar Birliğinin Başkanlığını sürdürmüştür.

1994 Vitocha Gallery, Sofya, Bulgaristan
1994 Apolon &Merkuriy, Sofya, Bulgaristan
1995 ArthibiosMons Belgium Gallery, Belçika
1996 General de Bank Gallery ‘G”Charleroa, Belçika
1996 BOMA Museum for modern art Bodenburg, Almanya
1997 BWA Ostrov Welikopolski, Polonya
1997 Kunsferein Batsalsdetfurt, Almanya
1998 Gallery Char, Sofia, Bulgaristan
1998 MBP Vroclav, Polonya
1998 E/A Gallery Kultur Haus Hanover, Almanya
1999 E/A Gallery Antverpen, Belçika
1999 Closter studio Lamspringe, Almanya
2000 Bul Art Gallery, Varna, Bulgaristan
2002 Gallery Staer, Staer, Avusturya
1992 2.lik ödülü, Gallery ‘Au Virage”, İsveç
1993 Onur Madalyası, Ostrov Wielkopolski Polonya
1994 En iyi Exlibris Ödülü, Yugoslavya
1994 Vaasa Finland- Sponsor Ödülü
1995 Art Dialog –Paris- Trienial Sofya Bulgaristan
1995 1.lik Ödülü ve Madalya, Ostrov Wielkoposki Polonya
1995 3.lük Ödülü ve Madalya, Glivice Polonya
1995 Ödül – Fondation Otvoreno Obstestvo- Biennial Varna, Bulgaristan
1996 Kolleksiyon Ödülü ve Madalya, Mallbork Polonya
1997 En İyi Gravür Ödülü, Oriense İspanya
1997 En İyi Litografi Ödülü–Sent Niklaas Belçika
1997 En İyi Gravür Ödülü, Kuprum 7- Polonya
1998 Onur Madalyası, Malbork Polonya
1998 Ödül, Oriense İspanya
1998 Ödül, Lithovian Airlines ; Baskı Yarışması.
1999 Bulart Bulgaria Yılın En İyi Sanatçısı Ödülü
2000 Onur Ödülü, Oriense Spain
2000 Ödül, Museum Castel- Malbork Poland
2000 En İyi P.F DEG- Germany
2000 Jubleo 2000- Italy special price
2001 Kolleksiyon Ödülü, Sraalsund Germany
2001 Onur Ödülü , Sofia Trienialle
2002 1.lik Ödülü –VareseMilano- italy
2002 Gold Stihel –Malbork Poland
2003 Sponsor Ödülü, Sofia Ex.L. competition
2003 Özel Ödül, Soma Lombardo Italy
2005 Jüri Ödülü, Sofia Trianial
2006 Association Chinohanga Tokio Japan
2006 Jüri Ödülü – Exlibris – Tokio Japan