Döngü

Evren Karayel Gökkaya

1979 Tekirdağ’da doğdu
1997-2001 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.
2001-2006 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2006 -2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı. Bu yıllar arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Resim Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalıştı.
2010-2011 İtalya Urbino Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim gördü.
2012-2015 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.
2015 Doçent unvanı aldı.
2021 Profesör unvanı aldı.
Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı ve Resim Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda kişisel sergi açmış, sempozyum ve workshoplara katılmış, eserleri çok sayıda ulusal ve uluslararası karma ve yarışmalı sergilerde ve koleksiyonda yer almıştır.

Selda Eren

1988 yılında Eskişehir’de doğdu. 2007 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır. Öğrencilik döneminde ve sonrasında çeşitli çalıştay, fuar, festival vb. etkinliklere ve karma sergilere katılmıştır. Ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Abuja (Nijerya) T.C. Büyükelçilik binasına büyük ebatta resim çalışması gerçekleştirmiştir. Sanat hayatına Eskişehir’de devam etmektedir.

Elif Aydemir

1990 yılı Bursa doğumludur. Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü eğitiminden sonra, 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2015 yılları arasında Prof. Nedret Sekban ve Yrd. Doç. Ahmet Umur Deniz’den resim eğitimi almıştır. Akademik eğitiminden sonra resim çalışmalarına kendi atölyesinde İstanbul’da devam etmektedir. Birçok yarışmada sergileme ödülü almıştır. 2014 Lions Kulübü “Yeni Arayışlar Yarışması”nda da üçüncülük ödülü almıştır ve birçok karma sergi ve fuarlarda yer almıştır.
İnsan ve kadına ait duygu durumları ile birlikte psikolojik toplumsal sorunlarını, kaygılarını ve hayatta ki duruşlarını; kimi zaman kalabalıklar içinde, kimi zaman salt bir beden yahut bir portre aracılığı ile kendi üslup algısıyla yansıtmaktadır. Doğanın coşkun ilhamla dolu lirik tavrını resimlerde kadınlarla özdeşleştirip kullanma ihtiyacı duymaktadır.

Ayşe Ekici

1994 yılında Eskişehir’de doğdu. 2016’da Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. 2019’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2019 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve çalışmalarına Çanakkale’deki atölyesinde devam etmektedir.