ADEM GENÇ

1944’te Ardeşen’de doğdu. Sanat Eğitimini önce Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Resim-İş Bölümünde aldı. Bir süre Adana ve Rize’de resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1969’da girdiği yurt dışı lisans üstü burs sınavlarında başarılı görülerek kendi tercihi ile İngiltere’ye gönderildi. İngiltere’de, önce Londra’da ve Exeter’de sonra Bournemourth Anglo Continental School’da   İngilizce dil eğitimi gördü.  Sonra Bournemouth and Pool College of Art’ta (1969-1971) desen ve gravür atölyelerinde çalıştı.  Ardından, tam burslu olarak kabul edildiği Saint Martin’s School of Art’ın (UAL) “Advance Painting” atölyelerinde uzmanlık öğrenimini tamamladı (1971-1974).

1974 yılında yurda dönünce Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne atandı. 1978’de bu görevinden kendi isteğiyle ayrılıp Ege Üniversitesi’nde asistan oldu. Burada Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Uygulamalı Sanatlar Bölümü ile Resim Bölümünde “Bölüm Başkanı” olarak görev yaptı. 1980’de Master ve 1983’te Doktora derecelerini alan Adem Genç’e Ayrıca 1985’te resim dalında Sanatta Yeterlik Diploması verildi. 1987’de Doçent, 1992’de Profesör oldu. 1991-92 öğretim yılında, Fulbright Postdoc bursu kazanıp Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde Bay Area Murals konulu bilimsel araştırmasını tamamladı.

Adem Genç, 1994 yılında Türkiye’nin onur konuğu olduğu Houston International Festival ve 2005’te, The Second Beijing International Art Biennal‘e çağrılı sanatçı olarak katıldı. Bienal sürecinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hefei Kentinde düzenlenen akademik seminerde Social Function of Abstract Painting konulu bildirisini sundu. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların düzenlediği çok sayıda grup ve çağrılı sergilere katılmış bulunan sanatçı, bugüne kadar yurt içinde 30, yurt dışında 4 kişisel sergi gerçekleştirdi. 1980 ile 1996 yılları arasında girdiği/önerildiği yarışmalarda başta 1984 yılında almış olduğu “İnönü Vakfı Resim Yarışması Birincilik Ödülü” ve 2008 “Sedat Simavi Görsel Sanatlar-Resim Ödülü” olmak üzere 13 ödül aldı.

Prof. Dr. Adem Genç 1999’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 1999-2016 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde 16 yıl, Ayvansaray (Topkapı) Üniversitesi 2 yıl ve Altınbaş Üniversitesi’nde de 5 yıl kadrolu Öğretim üyesi olarak görev yaptı.    Halen İstanbul-Maslak’ta kendisine ait arşiv ve resim atölyesinde kişisel çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının eserleri, Almanya’da Deutsche Bank Collection Birleşik Arap Emirlikleri’nde Manaf-Arab Museum of Modern Art Colection da dahil olmak üzere, Türkiye’de ve yurt dışında birçok resmi ve özel koleksiyona girmiştir.

Prof. Dr. Adem Genç’in yayımlanmış 3 kitabı, çok sayıda sergi kataloğu ve 50’yi aşkın bilimsel inceleme ile ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayrıca sanatı hakkında, 2004 yılında, şair, eleştirmen ve sanat yazarı Ahmet Oktay tarafından Adem Genç – Post Dada Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar / Adem Genç – The New Abstract Appoaches During The Post Dada and Pop Period (Bilim Sanat Galerisi Yayınları) isimli kapsamlı bir kitap ile 2011 yılında, sanat yazarı ve şair Yalçın Sadak tarafından “Düzensiz Düzenlilik” / “Disordered Orderliness” (ci – contemporary istanbul – Arete Sanat Yayınları) başlıklı eleştirel bir değerlendirme yazısı kaleme alınmıştır.

Güncelleme: Aralık 2023

Born in Ardeşen Turkiye in 1944. Adem Genç first studied Art Education at Art and Craft Department of Ankara Gazi Education Institute. He worked as art teacher in Adana and Rize for a while and took the competitive international postgraduate scholarship exams organized by the Ministry of National Education in accordance with Law No. 1416. He was deemed successful and sent to The United Kingdom by his own choice. In England he attended English Language Schools in London, Exeter and in Bournemouth. He attended in in drawing and printmaking courses at Bournemouth and Pool College of Art’s (1969-1971). Later, he completed his postgraduate education in the Advanced Painting department at Saint Martin’s School of Art (UAL), where he was accepted with a full scholarship (1971-1974).

When he returned home in 1974, he was appointed to the Painting Department of Samsun Education Institute. In 1978, he left this position voluntarily and became an assistant at Ege University. Here, he served as “Department Head” in the Applied Arts Department and Painting Department of the Faculty of Fine Arts and Architecture (later Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts). Adem Genç, who received his Master’s degree in 1980 and his Doctorate degree in 1983, was also given the Proficiency in Art Diploma in painting in 1985. He became Associate Professor in 1987 and Professor in 1992. In the 1991-92 academic year, he received a Fulbright Postdoc scholarship and completed his scientific research on Bay Area Murals at California State University.

Adem Genç participated as an invited artist in the Houston International Festival, where Turkey was the guest of honor, in 1994, and in The Second Beijing International Art Biennial in 2005. During the biennial, he presented his paper on Social Function of Abstract Painting at the academic seminar held in Hefei City of the People’s Republic of China. The artist, who has participated in many group and invited exhibitions organized by various national and international institutions and organizations, has held 30 personal exhibitions in the country and 4 personal exhibitions abroad to date. He received a total of 13 awards in the competitions he entered/recommended between 1980 and 1996, including the “İnönü Foundation Painting Competition First Prize” in 1984 and the “Sedat Simavi Visual Arts-Painting Award” in 2008.

Prof. Dr. Adem Genç settled in Istanbul after retiring from Dokuz Eylül University in 1999. Between 1999 and 2016, he served as a permanent faculty member at Beykent University for 16 years, Ayvansaray (Topkapı) University for 2 years, and Altinbas University for 5 years. He currently continues his personal work in his own archive and painting workshop in Maslak, Istanbul. The artist’s works are included in many official and private collections in Turkey and abroad, including the Deutsche Bank Collection in Germany and the Manaf-Arab Museum of Modern Art Collection in the United Arab Emirates.

Prof. Dr. Adem Genç has 3 published books, numerous exhibition catalogues, more than 50 scientific studies and national and international scientific publications. In addition, a comprehensive book about his art was written by the poet, critic and art writer Ahmet Oktay in 2004, titled Adem Genç – The New Abstract Approaches During  The Post Dada and Pop Period (Bilim Sanat Galerisi Publisher). The book and a critical evaluation article titled “Disordered Orderliness” (ci – Contemporary Istanbul – Arete Sanat Publisher) were written by art writer and poet Yalçın Sadak in 2011.

Updated: December, 2023