Devrim Erakalın

Geleneksel Türk Ahşap Yontu Sanatı’nı akademik seviyede yaşatma mücadelesi çerçevesinde, 1989 yılında dönemin Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in sanata duyarlılığı sayesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümünde çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalarında genellikle gelenekselin titizliğini, sabrını ve inceliğini yadsımadan günümüz estetik anlayışında eserler ortaya koyan Erakalın, Türkiye’de bu sanatı yaşatma savaşı veren birkaç kişiden biridir. Böylece, “Geleneksel Türk Ahşap Yontu Sanatçısı” misyonunu yüklenmiş sayılmaktadır. Bu eserlerden bir kısmı özel ve kurumsal koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır. Erakalın, çalışmalarına Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Ahşap Atölyesi’nde devam etmektedir. Aynı kurumda özel öğretim yöntemleri (ahşap yontu) dersini de vermektedir.