Devrim Erakalın

“Gelenekselden Çağdaşa Ahşap Yontu Sanatı”

İlave Eserler

1960 İstanbul doğumlu Devrim Erakalın 1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.Erakalın çalışmalarında geleneksel sanatlarımızdan ahşap yontuda bulunan sabır,titizlik,incelik ve zerafeti yadsımadan günümüz plastik sanatların form biçim ve estetik anlayışına kendi yorumunu katarak eserler üretmektedir.Otuzun üzerinde kişisel ve karma sergilere imza atmıştır.Eserlerinden bazıları müzelerde ve koleksiyonerlerde bulunmaktadır.Erakalın halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Ahşap Atölyesinde çalışmalarına usta eğitmen olarak devam etmektedir.