Atilla Cengiz Kılıç

Dünya tarihinin başlangıcından itibaren, insanlar çeşitli nedenler ile yüzlerini farklı göstermek için maske takmaya ihtiyaç duymuşlardır. Maskeler, farklı zaman, form ve kullanım şeklinde, belirli bir durum, amaç ve ihtiyacı karşılamak için yapılmıştır. Bunların arasında en bilinenleri arasında şeytan çıkarma maskeleri, büyücü maskeleri, dramatik (opera, dans, oyun, vs) maskeler, politik maskeler, soyluluk maskeleri, Şamanik maskeler, avcılık, moda, film, festival ve tören maskeleri, kılık değiştirme maskeleri sayılabilir.
Geçmişten günümüze kadar maskelerin onu kullanan kişiyi doğaüstü güçler ya da kendi korkuları gibi çeşitli tehlikelerden koruduğuna inanıldı.
Sorulması gereken asıl soru; insanlar neden yüzlerini farklı gösterme ihtiyacı duymuşlar ve duymaya devam etmektedirler? Bunun cevabını önyargılarda görmek mümkün olabilir mi? Gerçeği saklama ihtiyacı, olduğundan farklı görünme, önyargılardan kaçınma veya farklı izlenim yaratma isteği gibi insana has davranış biçimlerinden dolayı olabilir mi?
İnsanların yüzleri, onların kimlikleridir ve karşı tarafa kendisi ile ilgili birçok önbilgi verir. Bu bilgiler, çoğu zaman yanıltıcı da olabilir. Yüzün rengi, ifadesi, coğrafyası, kişinin psikolojisi, eğitim durumu, yaşadığı toplum vb. birçok önyargı karşı tarafa aktarılır. Bu durum, karşı tarafta bazen pozitif, bazen de negatif etki yaratır. Önemli olan ise, görülen değil; görünenin arkasındaki gerçeğe ulaşmaktır.

Atilla Cengiz KILIÇ